Mas de Pontons

Es troba situat prop del límit nord-oriental del terme. L’actual edifici és un magnífic exemplar de mas fortificat dels segles XVII-XVIII. Sobre el portal hi ha un matacà de totxo. A la part superior de cada una de les quatre arestes de la casa hi ha una garita sobresortida i en diferents punts dels murs presenta epitlleres, algunes d’elles en forma de forat de pany, destinades a peces d’artilleria. Hom creu que aquest mas fou edificat sobre les restes del Castell Vell de Pontons, esmentat documentalment des de les darreries del segle X (996-999).

El procès inciat l’any 1161 amb la donació pel bisbe de Barcelona d’un territori en el terme de Pontons al Monestrir de Santes Creus donà lloc que, mitjançant transaccions i donacions realitzades en anys successius, el poble i el terme de Pontons esdevinguessin, en el segle XIV, en la seva quasi totalitat domini d’aquesta comunitat. Només se’n va deslliurar la petita Quadra del Mas de Pontons. En el fogatge de 1365-1370 la Quadra del Mas de Pontons pertanyia a Jaume d’Avinyó i comptava amb cinc focs. Durant el segle XVII passà a la família Boixadors, per la qual cosa s’esmenta en algunes ocasions com Quadra dels Boixadors.

Durant la guerra dels set anys el mas fou utilitzar com a hospital de campanya per les tropes carlines. L’any 1838 s’hi va produir un fet luctuós en ser assaltat per les forces liberals que van matar els ferits i els ciutadans fins a arribar a un total de vint-i-nou persones.

Menú