Cal Rei

La torre de cal Rei està situada enmig d’un bosquet, enmig d’un altiplà es troben les restes d’una fortificació que probablement formava part del castell vell de Pontons, documentat al segle X. Es tracta d’un edifici de planta quasi quadrada, de vuit metres per vuit i mig. Té una alçada d’entre 10 i 11 metres, i actualment cap tipus de coberta. Els vestigis demostren tres nivells d’habitacle: planta baixa, primer i segon pis, a més d’un mur que divideix l’edifici en dos. A la façana, la porta principal és formada per vuit dovelles i hi trobem diverses espitlleres per a la defensa de l’indret. Els carreus, de mira mitjana, entre 15 i 30 cm, són units amb morter amb molta terra.

Tot i que després esdevingué masia, resulta evident pensar que aquest edifici formà part d’algun habitacle propietat de la noblesa medieval o, si més no, lloc de defensa del castell vell de Pontons.

Menú